GDPR

A GDPR rendelet adatkezelési és adatvédelmi elvárásai minden cégre és magánszemélyre  vonatkoznak ( Adatkezelők és Adatfeldolgozók) , amelyek és akik európai állampolgárok személyes adatait kezelik!

A Rendelet azokra a cégekre és magán személyekre is vonatkoznak, amelyek nem használnak informatikai rendszereket, nem rendelkeznek online megjelenéssel, viszont vannak munkavállalói esetleg szálló vendégeik.

Adó-, számviteli-, IT- és jogi szakértőkből álló  GDPR szakember gárdánk átfogó támogatási rendszert fejlesztett ki az Adatkezelők  számára a GDPR rendeletnek megfelelő átvilágítás, intézkedési terv és adatvédelmi  dokumentációk elkészítéséhez.

Sokan azt hiszik , ha megvásárolnak bárhol elérhető nyomtatványokat és abba beírják  Cégük nevét, már meg is felelnek az elvárásoknak és vállalkozásnak további feladatai szinte nincsenek, csak betartani, alkalmazni azt.

Ez tévedés!

Ahogy mi emberek is különbözőek vagyunk úgy minden egyes vállalkozás is különböző, így egyénre szabott megoldásokra van szükség. Mi ebben segítünk. Nem ígérjük , hogy pár ezer forintért küldünk egy mindent tudó dokumentációt, de azt igen, hogy kollégáink segítenek egy megfelelő rendszer kialakításában és bevezetésében, majd a rendelet szerinti működés figyelemmel kísérésében.

Mi így támogatjuk a GDPR megfelelésben az Adatkezelőket és Adatfeldolgozókat.

Professzionálisan, gyorsan, segítőkészen. Az egyedi megoldásokban hiszünk, de cél az elégedettség és a költséghatékonyság.

Cégünk vállalja  adatvédelmi tisztviselői pozíció betöltését.

Mikor szükséges  adatvédelmi tisztviselő kijelölése?

Minden olyan esetben szükséges, amikor:

  1. az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

  2. az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé.

Egy vállalkozáscsoport közös Adatvédelmi tisztviselőt is kijelölhet. Az Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő alkalmazottja is lehet, vagy akár szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait.

Munkavállaló lehet-e Adatvédelmi tisztviselő?

Igen lehet, de a függetlenségét-összeférhetetlenségét biztosítani kell, azonban, ha esetlegesen hibázik, a felelősség a Munkáltatót terheli. Ha külső megbízottat vesz igénybe, a felelősség megoszlik a felek között és az összeférhetetlenség is elkerülhető.( Lásd: NAIH/2018/929/K)

Milyen feladatai vannak az  Adatvédelmi tisztviselőnek?

Az Adatvédelmi tisztviselő a következő feladatokat látja el az Ön cégénél:

  • tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az adatvédelmi rendelet szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
  • ellenőrzi az általános adatvédelmi rendeletnek, továbbá az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő személyzet képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
  • kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
  • együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
  • az adatkezeléssel összefüggő ügyekben  kapcsolattartóként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele.